Technik robotyk - Zespół Szkół Transportowo-Kominikacyjnych w Lublinie

Article heading icon

Technik robotyk

Robotyk to nowość w ofercie edukacyjnej szkół technicznych, wprowadzona w odpowiedzi na stale postępujący proces automatyzacji i robotyzacji przedsiębiorstw, zwany również czwartą rewolucją przemysłową. Absolwent tego przyszłościowego kierunku kształcenia może zajmować się montażem, obsługą i uruchamianiem systemów robotyki, a także ich programowaniem.

baner_technik-robotyk_wladca-krolestwa-robotow

Robotyk to nowość w ofercie edukacyjnej szkół technicznych, wprowadzona w odpowiedzi na stale postępujący proces automatyzacji i robotyzacji przedsiębiorstw, zwany również czwartą rewolucją przemysłową.

Technik robotyk może być zatrudniony jako:
• operator i programista robotów przemysłowych,
• konstruktor,
• technolog,
• montażysta robotów przemysłowych,
• nadzór techniczny systemów zrobotyzowanych.

baner_technik-robotyk_co-nas-wyroznia

• jedyna szkoła w Lublinie kształcąca w zawodzie technik robotyk,
• współpraca z firmą Polsko-Szwajcarską, produkującą roboty humanoidalne,
• zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych robotów dydaktycznych,
• wizyty studyjne w lokalnych firmach z branży produkcyjnej,
• udział w konkursie "Wschodzący Innowatorzy, którego celem jest rozwiązanie przez zespół uczniów realnych problemów technicznych, funkcjonalnych czy technologicznych zgłoszonych przez lokalne przedsiębiorstwa,
• współpraca z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie oraz Politechniką Lubelską.

 

 

Często zadawane pytania

Jest to osoba odpowiedzialna za:

 • obsługę i eksploatację robotów przemysłowych
 • programowanie robotów przemysłowych
 • montaż, uruchamianie i obsługę układów mechanicznych i elektrycznych robotów
 • wykonywanie pomiarów wielkości mechanicznych i elektrycznych, a także obróbkę materiałów wykorzystywanych w robotyce
 • wykonywanie szkiców i rysunków elementów konstrukcji robotów
 • konserwację i diagnostykę układów robotów przemysłowych

Absolwenci po kierunku technik robotyk mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle spożywczym, chemicznym i farmaceutycznym
 • przemyśle maszynowym, motoryzacyjnym i lotniczym
 • przemyśle elektronicznym i komputerowym
 • innych zakładach przemysłowych wykorzystujących roboty
 • firmach zajmujących się dostarczaniem, programowaniem i serwisowaniem robotów
 • fabrykach wyposażonych w zautomatyzowane linie produkcyjne

Ukończenie technikum daje absolwentom solidną podbudowę do rozpoczęcia kształcenia na poziomie uczelni wyższych technicznych, które kształcą inżynierów robotyków, mechaatroników, mechaników, elektryków i elektroników. Obecnie kierunki związane z robotyką realizowane są na wielu uczelniach wyższych m. in. na Politechnice Lubelskiej, Politechnice Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

 • specjalistyczny personel nowoczesnych zakładów przemysłowych zajmujący się montażem, obsługą i konserwacją systemów robotyki
 • programista robotów przemysłowych
 • osoba odpowiedzialna za montaż, obsługę i konserwację zautomatyzowanych linii produkcyjnych

 • pracownia podstaw robotyki
 • eksploatacja urządzeń i układów sterowania robotami
 • pracownia pneumatyki i elektropneumatyki
 • podstawy programowania robotów

 • matematyka

 • ELM.07. Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki
 • ELM.08. Eksploatacja i programowanie systemów robotyki

 • 4 tygodnie w klasie 3 i 4

 • w przedsiębiorstwach wykorzystujących roboty przemysłowe
 • w przedsiębiorstwach wyposażonych w zautomatyzowane linie produkcyjne
 • w firmach zajmujących się dostarczaniem i serwisowaniem systemów automatyki i robotyki