Historia naszej szkoły - Zespół Szkół Transportowo-Kominikacyjnych w Lublinie

Article heading icon

Historia naszej szkoły

Historia naszej szkoły sięga lat sześćdziesiątych XX w., kiedy to Minister Komunikacji wydał zarządzenie Nr 216 z dnia 11 lipca 1960 roku w sprawie otwarcia z dniem 1 września 1960 roku Technikum Kolejowego. Oficjalna nazwa szkoły brzmiała: Technikum Kolejowe Ministerstwa Komunikacji.

Szkoła mieściła się w budynku przy ul. Sławińskiego 13, gdzie wcześniej znajdowały się biura Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych. Pierwszym Dyrektorem szkoły został inż. Bernard Piętka, który pełnił tę funkcję do 1973 roku.

Uczniowie zdobywali zawód na dwóch kierunkach: drogi i mosty kolejowe oraz eksploatacja i naprawa taboru kolejowego. Utworzono także Technikum dla Pracujących o specjalnościach: eksploatacja oraz ruch i przewozy kolejowe.

Od września 1965 roku uczniowie mogli kształcić się na nowym kierunku: ekonomika kolei, a w 1967 roku wprowadzono kierunki: trakcja elektryczna i urządzenia elektryczne taboru kolejowego. W tym samym roku ówczesne władze narzuciły szkole imię Dwudziestolecia PRL.

W 1966 roku powołano Społeczny Komitet Budowy Technikum Kolejowego, fundusze zbierali również lubelscy kolejarze. Przy budowie obiektów szkolnych, zlokalizowanych przy ulicy Zemborzyckiej 82 pracowali społecznie nauczyciele i uczniowie.

W 1969 roku oddano młodzieży internat, a we wrześniu 1971 roku – budynek szkoły. W 1972 roku szkoła mogła korzystać już ze swoich warsztatów.

Dumą szkoły była i jest orkiestra szkolna.

W 1981 roku po wieloletnich staraniach szkoła otrzymała Patrona i jej oficjalna nazwa brzmiała: Technikum Kolejowe im. Tadeusza Kościuszki. 1 września 1987 roku Minister Komunikacji powołał Zespół Szkół Zawodowych PKP im. Tadeusza Kościuszki.

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 24 stycznia 2002 roku szkoła po raz kolejny zmieniła nazwę i od 1 września funkcjonuje jako:

Zespół Szkół Transportowo – Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki.