LUBELSKA WYŻYNA SPECJALISTÓW - Zespół Szkół Transportowo-Kominikacyjnych w Lublinie

Article heading icon

LUBELSKA WYŻYNA SPECJALISTÓW

Projekt „Lubelska Wyżyna Specjalistów” realizowany jest w okresie od września 2020r. do grudnia 2022 r. Jednostką koordynującą jest Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin.

Celem projektu jest:

 • zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych
 • podniesienie efektywności, jakości, atrakcyjności kształcenia zawodowego, poprzez rozwój kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych
 • rozwój umiejętności praktycznych uczniów i nauczycieli z trzech szkół ponadpodstawowych
 • doposażenie bazy dydaktycznej w tych placówkach

Działania realizowane w ramach projektu:

 • zajęcia specjalistyczne oraz wsparcie uczniów  w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy:
  • Programowanie obrabiarek CNC - kurs podstawowy;
  • Programowanie robotów - kurs podstawowy
  • Uprawnienia elektryczne do 1 kV;
  • Bezpieczny łańcuch dostaw;
  • Zajęcia z programowania;
  • Zajęcia z tworzenia stron internetowych;
  • Zajęcia z grafiki komputerowej;
  • Obsługa drukarki 3D;
  • Szkolenie - wózki widłowe;
  • Szkolenie w zakresie transportu towarów niebezpiecznych;
  • Kurs z obsługi bezzałogowych statków powietrznych;
  • Budowa bezzałogowych platform lotniczych,
  • Programowanie sterowników PLC
 •      zajęcia przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych:
  • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego;
  • koło zainteresowań: Młody przedsiębiorca;
 •      zajęcia w zakresie zwiększenie dostępu uczniów do nowoczesnych technik i technologii we współpracy z uczelniami wyższymi:
  • Obrazowanie 3D oraz Windows Mixed Reality - sposoby eksploatacji nowej technologii;
  • Programowanie robotów przemysłowych;
  • Co się robi z tworzyw sztucznych. Wytwarzanie folii, wytwarzanie rur;
  • Zarządzanie komunikacją miejską zawodu dla zawodu technik spedytor;
 •      staż u pracodawcy
  • doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych