Biblioteka - Zespół Szkół Transportowo-Kominikacyjnych w Lublinie

Article heading icon

Biblioteka

Celem działalności biblioteki jest wspieranie szkoły w przygotowaniu uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Biblioteka szkolna stwarza uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły na zasadach określonych w regulaminie. Biblioteka zapewnia wolny dostęp do zbiorów. Biblioteka szkolna jest dobrze wyposażona, oferuje czytelnikom aktualne zbiory: lektury, podręczniki, książki techniczne, literaturę piękną polską i obcą, czasopisma, multimedia. Duży jest zbiór książek i innych informacji o patronie szkoły - Tadeuszu Kościuszce, o Lublinie oraz książek kolejowych.

Do obsługi biblioteki wykorzystywany jest program MOLNET+, umożliwiający elektroniczne opracowanie zbiorów, rejestrowanie wypożyczeń i dostęp do katalogów. W bibliotece działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). Czytelnicy mogą korzystać z Internetu, edytować, skanować i drukować teksty, słuchać muzyki i oglądać filmy. Uczniowie mogą rozwijać zainteresowania, uzdolnienia i samodzielne inicjatywy poprzez udział w organizowanych w bibliotece zajęciach (warsztatach: plastycznych, muzycznych, autoprezentacji), konkursach, wycieczkach do ośrodków kultury i nauki.

Biblioteka aktywnie uczestniczy w życiu szkoły. Włączamy się w: organizację imprez i uroczystości szkolnych, przygotowywanie dekoracji, gazetek i wystawek okolicznościowych, promocję szkoły, gromadzenie i udostępnianie pamiątek szkolnych, fotografii, artykułów prasowych, prowadzenie kroniki szkolnej.

W bibliotece jest miło i przyjaźnie! Zapraszamy!

Zapraszamy również do przeglądania naszego katalogu zbiorów.

Biblioteka jest czynna w godzinach:

Dzień tygodnia Czynna od: Czynna do:
poniedziałek 07:30 16:00
wtorek 07:30 16:00
środa 07:30 16:00
czwartek 07:30 16:00
piątek 07:30 16:00

Wyciąg z Regulaminu Biblioteki i ICIM

  1. Zbiory wypożyczane są na okres jednego miesiąca.
  2. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki i dwa starsze numery czasopism.
  3. Księgozbiór podręczny udostępnia się tylko w czytelni lub nauczycielom na lekcję.
  4. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych zbiorów oraz wydłużyć lub skrócić termin ich zwrotu.
  5. Jeśli uczeń nie zwróci książki w określonym terminie, nauczyciel bibliotekarz może odmówić wypożyczenia następnych pozycji, aż do zwrotu książek przetrzymywanych.
  6. Nauczyciele bibliotekarze współpracują z wychowawcami w rozliczaniu zaległości uczniów.
  7. Czytelnicy opuszczający szkołę mają obowiązek rozliczyć się z biblioteką.
  8. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone zbiory.
  9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonego zbioru bibliotecznego czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez bibliotekarza.
  10. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem należy czytelnie wypełnić rubryki w rejestrze.