Telefony zaufania - Zespół Szkół Transportowo-Kominikacyjnych w Lublinie

Article heading icon

Telefony zaufania

numery pomocowe

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 70 2222
CAŁODOBOWY

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 12 12 12
CAŁODOBOWY

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 111
CAŁODOBOWY

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

116 123
CAŁODOBOWY

Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia

112

Inne numery telefonów pomocowych...

znajdziesz na stronach:
 
Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowane przez Ministra Zdrowia.