Samorząd Szkolny - Zespół Szkół Transportowo-Kominikacyjnych w Lublinie

Article heading icon

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Transportowo — Komunikacyjnych

Przewodnicząca

Patrycja Zarzeczna - Przewodnicząca SU

Patrycja Zarzeczna

Zastępca

Barłomiej Siemczuk - Zastępca SU

Bartłomiej Siemczuk

Sekretarz

Filip Samborski - Sekretarz SU

Filip Samborski

 

Radny Młodzieżowej Rady Miasta Lublin: Kacper Łuszczyński