Szkolna Rada Rodziców - Zespół Szkół Transportowo-Kominikacyjnych w Lublinie

Article heading icon

Szkolna Rada Rodziców 2023/24

Skład SZRR:

  • Przewodnicząca - Urszula Ziembikiewicz-Otulska tel.: 690025433
  • Wiceprzewodniczący - Maciej Wrzosek
  • Sekretarz - Justyna Kozak
  • Skarbnik - Marzena Juraś-Kmieć
  • Komisja rewizyjna - Magdalena Błaszczak
  • Członek - Małgorzata Techmańska

Wpłaty na SzRR:

Szkolna Rada Rodziców prosi Rodziców i Uczniów ZSTK o wpłacanie ustalonej składki 50,00 zł na konto SzRR:

82 8702 0001 0260 1805 2000 0010

Zgromadzone fundusze przeznacza się na zapomogi, na wspomaganie procesu wychowawczego, na dofinansowanie do szkolnych wycieczek dydaktycznych i na działalność samorządową uczniów.

Miejsca składania wniosków o świadczenia wychowawcze

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie informuje o miejscach przyjmowania wniosków mieszkańców Gminy Lublin o świadczenia wychowawcze w ramach realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - spis miejsc w załączniku.

Ubezpieczenie dla uczniów ZSTK

InterRisk
Polisa (seria) EDU-A/P numer 130982

Numer konta do wpłaty:
53 1140 2004 0000 3302 8403 3498