Dziś jest Dzień Myśli Braterskiej - Szczegóły aktualności - Zespół Szkół Transportowo-Kominikacyjnych w Lublinie

Tag img 22.02.2024, 14:09
Article heading icon

Dziś jest Dzień Myśli Braterskiej

22 lutego na całym świecie obchodzony jest Dzień Myśli Braterskiej – święto harcerzy i skautów.

To święto przyjaźni wszystkich harcerzy i skautów. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej powołano w 1989 roku, natomiast w 1918 roku powstał Związek Harcerstwa Polskiego. Obie organizacje kładą nacisk na kształtowanie braterstwa, przyjaźni i odpowiedzialności, będąc jednocześnie jedynie niektórymi z wielu cech, które charakteryzują każdą harcerkę i harcerza!

Harcerze ZHR

Dzień Myśli Braterskiej przypada w rocznicę urodzin założyciela skautingu Roberta Baden-Powella. Jego celem było kształtowanie wśród młodych ludzi postaw odpowiedzialnych i tolerancyjnych obywateli, którzy działają na rzecz lokalnych i międzynarodowych wspólnot. Skauting opiera się na trzech zasadach, które są wyznacznikami jego praw. Są to: „obowiązek wobec Boga, obowiązek wobec bliźnich i obowiązek wobec samego siebie”.

Polską odmianą, odpowiednikiem skautingu jest harcerstwo. Za jego twórcę i teoretyka uznawany jest Andrzej Małkowski, działacz polskich organizacji młodzieżowych, który mówił, że harcerstwo to skauting + niepodległość.

Wszystkim harcerkom i harcerzom życzymy wytrwałości i zapału w działaniu, aby – kierując się słowami założyciela ruchu – „zostawili ten świat odrobinę lepszym, niż go zastali”.

Czuwaj!